Retinal function in deaf-blind syndromes

Eva Malm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

315 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Retinal function in deaf-blind syndromes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology