Retinol dehydrogenase 10 is a feedback regulator of retinoic acid signalling during axis formation and patterning of the central nervous system.

Ina Strate, Hooi Min Tan Grahn, Dobromir Iliev, Edgar Pera

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Retinol dehydrogenase 10 is a feedback regulator of retinoic acid signalling during axis formation and patterning of the central nervous system.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap