Retinopathy in subjects with impaired fasting glucose The NANSY – Eye Study, Baseline report

Maria Tyrberg, Arne Melander, Monica Lövestam Adrian, Ulf Lindblad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Retinopathy in subjects with impaired fasting glucose The NANSY – Eye Study, Baseline report”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Nursing and Health Professions

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science