Retrofitting of reinforced concrete beams using composite laminates

Yasmeen Obaidat, Susanne Heyden, Ola Dahlblom, Ghazi Abu-Farsakh, Yahia Abdel-Jawad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

This paper presents the results of an experimental study to investigate the behaviour of structurally damaged full-scale reinforced concrete beams retrofitted with CFRP laminates in shear or in flexure. The main variables considered were the internal reinforcement ratio, position of retrofitting and the length of CFRP. The experimental results, generally, indicate that beams retrofitted in shear and flexure by using CFRP laminates are structurally efficient and are restored to stiffness and strength values nearly equal to or greater than those of the control beams. It was found that the efficiency of the strengthening technique by CFRP in flexure varied depending on the length. The main failure mode in the experimental work was plate debonding in retrofitted beams. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)591-597
TidskriftConstruction and Building Materials
Volym25
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Maskinteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Retrofitting of reinforced concrete beams using composite laminates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här