Retrofitting of reinforced concrete beams using composite laminates

Yasmeen Obaidat, Susanne Heyden, Ola Dahlblom, Ghazi Abu-Farsakh, Yahia Abdel-Jawad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

71 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Retrofitting of reinforced concrete beams using composite laminates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar