Reverse Electrodialysis for energy production from natural river water and seawater

Ahmet H. Avci, Ramato A. Tufa, Enrica Fontananova, Gianluca Di Profio, Efrem Curcio

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reverse Electrodialysis for energy production from natural river water and seawater”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap