Reverse electrodialysis powered greenhouse concept for water- and energy-self-sufficient agriculture

Eanna Farrell, Mohamed I. Hassan, Ramato A. Tufa, Arttu Tuomiranta, Ahmet H. Avci, Antonio Politano, Efrem Curcio, Hassan A. Arafat

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reverse electrodialysis powered greenhouse concept for water- and energy-self-sufficient agriculture”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap