Reversing the arrow of arrears: The concept of "ecological debt" and its value for environmental justice

Rikard Warlenius, Gregory Pierce, Vasna Ramasar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat