Review article of Humphrey Jennings and British Documentary Film: A Reassessment and The Projection of Britain: A History of the GPO Film Unit

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Review article of two books on British documentary film.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)117-121
TidskriftScreen
Volym54
Utgåva1
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Review article of Humphrey Jennings and British Documentary Film: A Reassessment and The Projection of Britain: A History of the GPO Film Unit”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här