Review: Hansen, E.S. 2020. Bornholms laver [The lichens of Bornholm]

Ingvar Kärnefelt, Sergey Kondratyuk, Arne Thell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Sammanfattning

Hansen, E.S. 2020. Bornholms laver [The lichens of Bornholm]. Edited by R. L. Vilsholm, published by NaturBornholm and printed by H. Holm Grafisk ApS, Rønne, ISBN 978-87-91122-30-9, 96 pages.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)29-30
TidskriftGraphis Scripta
Volym33
Utgåva2
StatusPublished - 2021 mars 17

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Review: Hansen, E.S. 2020. Bornholms laver [The lichens of Bornholm]”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här