Review: Hansen, E.S. 2020. Bornholms laver [The lichens of Bornholm]

Ingvar Kärnefelt, Sergey Kondratyuk, Arne Thell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Review: Hansen, E.S. 2020. Bornholms laver [The lichens of Bornholm]”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi