Review of 9/11: Mental Health in the Wake of Terrorist Attacks. Edited by Y. Neria, R. Gross, R. Marshall, & E. Susser.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Review of 9/11: Mental Health in the Wake of Terrorist Attacks. Edited by Y. Neria, R. Gross, R. Marshall, & E. Susser.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap