Review of A Slaving Voyage to Africa and Jamaica. The Log of the Sandown, 1793-1794

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
TidskriftHistorisk Tidskrift
Nummer1
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
A Slaving Voyage to Africa and Jamaica. The Log of the Sandown, 1793-1794 (by Bruce L. Mouser (red.))

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här