Review of Adrian Velicu, Civic Catechisms and Reason in the French Revolution

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

113 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Katekeser är en genre som vanligtvis förknippas med lutheransk religionsundervisning, och inte revolutioner. Dess form, att ställa en antal givna frågor och ge ett definitivt svar för varje fråga synes lämna föga utrymme för självständigt och kritiskt tänkande. Frågandet som teknik är en retorik; syftet är att styra läsarens tänkande i avsedd riktning. Inpräntande av normer, inte radikala reflektioner är katekesens specialitet. Att katekesen form användes såväl av Les philosophes som av Robespierre kan förvåna i det förra fallet, men mindre i det senare, Robespierre ville ju skapa absolut lojala troende revolutionsanhängare.
I en monografi byggd på tidigare outnyttjat empiriskt franskt 1700-tals material visar Adrian Velicu, idehistoriker vid Karlstad universitet, att katekeser hade en betydligt vidare användning. Under upplysningen och särskilt under franska revolutionen användes katekesen som medel av revolutionärerna för att skapa en ny medborgare med nya värderingar.
Originalspråkengelska
TidskriftSjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies
StatusPublished - 2013

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Civic Catechisms and Reason in the French Revolution (by Adrian Velicu)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här