Review of André Swanström, Separatistledare i 1700-talets Österbotten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Swanströms doktorsavhandling undersöker fyra aspekter på den separatistiska rörelsen i Österbotten utifrån Catharina Asplund, Abraham Achrenius, Johan Bullich och Friedrich Basilier. Avsnitten präglas av personernas anknytning till maktperspektiv, apokalyptik och själavård, uppror och mental ohälsa, resp. ekonomiska svårigheter. Förf. har bearbetat obeaktat material och kombinerat det med välbekanta källor. Avhandlingen bär prägel av pionjärinsats. Bristande redovisning av det juridiska regelverket gör det ibland svårt att orientera sig, och för med sig oklarheter i definitionen av separatist och separatistledare. Bristerna har dock inte menligt inverkat på resultatet. Kritiken mot definitioner och representativitet kan därför inskränkas till att gälla avhandlingens huvudrubrik.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)180-187
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym2004
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Separatistledare i 1700-talets Österbotten (by André Swanström)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här