Review of Anna J Evertsson, »Gå vi till paradis med sång». Psalmers funktion i begravningsgudstjänster. Lund 2002

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Förf:s övergripande frågeställning är vilken roll psalmerna spelar för mötet mellan människors behov och kyrkans trosbudskap i sorgesituationen. Begravningsgudstjänsten ses som mötesplats mellan ”samhällsaspekten” (mindre lyckad beteckning för det existentiella) och ”kyrkoaspekten”. Evertsson har använt Göran Gustafssons enkätmaterial från 2222 begravningsgudstjänster och gjort ett urval utifrån pastorala situationer. Det är ett pionjärarbete. Hon använder en innehållsanalytisk modell som kompletteras med utgångspunkten för griftetalet, liturgi, bibelläsningar, diktläsning, instrumental och vokal musik. Evertsson har gett oss hjälp att förstå vad som händer i mötet mellan kyrkans budskap och människors behov och fört den hymnologiska forskningsfronten framåt.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)145-147
TidskriftLiturgi och språk. Årsbok för svenskt gudstjänstliv
Volym78
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
»Gå vi till paradis med sång». Psalmers funktion i begravningsgudstjänster. Lund 2002 (by Anna J Evertsson)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Review of Anna J Evertsson, »Gå vi till paradis med sång». Psalmers funktion i begravningsgudstjänster. Lund 2002”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här