Review of Birgit Stolt, Martin Luthers Rhetorik des Herzens. Tübingen 2000.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Luthers kombination av Guds-ords-mystik och kallelsemedvetande blir så tydlig att den just därför varit svår att förstå. Stolt gör upp med vanföreställningar som att retorik skulle utesluta spontanitet. Hon utgår från språkvetenskapliga iakttagelser: Luthers latinska och tyska språkanvändning står i intensivt beroende av varandra, och hans nyskapande insatser för det tyska språket kan inte isoleras från hans användning av latinet. Nedvärderingen av retoriken som ”bara” retorik avvisas. Skillnaden mellan Luther och Melanchton består inte i att Luther varit oberoende, men Melanchton bunden av retorikens regler. Förf. har gett oss en djupgående, elegant och nykter presentation av forskningsresultat inom ett försummat område.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)107-108
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym2003
Utgåva2
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Martin Luthers Rhetorik des Herzens. Tübingen 2000. (by Birgit Stolt)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här