Review of Brothers in Arms. Chinese aid to the Khmer Rouge, 1975-1979 by Andrew Mertha.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)312-314
Antal sidor3
TidskriftJournal of Southeast Asian Studies
Volym46
Nummer2
StatusPublished - 2015
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Statsvetenskap

Citera det här