Review of Christina Dalhede, Augsburg und Schweden in der Frühen Neuzeit. Europäische Beziehungen und soziale Verflechtungen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Dalhedes undersökning i två band koncentreras kring en protestantisk ”Augsburger-Kreis” med familjen Pemer, som i Sverige brukat kallas ”vallonsk”. Den moderna uppfattningen att de tyska invandrarna till Sverige alla varit nordtyskar, kritiseras med framgång. Religionen undersöks som ”förbindande element”, och protestanternas osäkra situation i Augsburg undersöks noga, med införandet av den nya kalendern 1583 (tvärt emot religionsfreden 1555) som träffande exempel. De 18 ledande protestanterna höll hemliga sammankomster där de sökte finna diplomatiska lösningar av konflikterna. Tyvärr behandlas Sverige inte lika utförligt, och genusperspektiv anläggs inte, trots att just hushållen i Augsburg blivit föremål för undersökning ut detta perspektiv.
Originalspråktyska
Sidor (från-till)269-270
TidskriftZeitschrift für bayerische Kirchengeschichte
Volym70/2001
StatusPublished - 2001

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Augsburg und Schweden in der Frühen Neuzeit. Europäische Beziehungen und soziale Verflechtungen (by Christina Dalhede)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här