Review of David M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature (Oxford 2005)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)202-205
TidskriftSvensk exegetisk årsbok
Volym74
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature (by David M. Carr)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här