Review of Gerhard Besier, Die Kirchen und das Dritte Reich. Spaltungen und Abwehrkämpfe 1934-1937. Berlin 2001

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Boken utgör fortsättningen på Klaus Scholders två inledande band (1918-34 resp. 1934). Omfånget är överväldigande (1262 sidor, enbart noterna 261 sidor). Här analyseras de olika faserna i den fortsatta kyrkokampen, evangeliskt och romersk-katolskt var för sig. Vidare behandlas bland annat den för svenska läsare bekanta Lutherakademien i Sondershausen, raslagarna och steriliseringsfrågan, men också de viktiga ekumeniska perspektiven. Verket är imponerande i sin omfattning och inträngande behandling av en sällsynt snårig utveckling, men man saknar inblickar i hur vanliga människor kunde leva sin kristna tro under denna komprimerade tid.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)156-157
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym2002
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Die Kirchen und das Dritte Reich. Spaltungen und Abwehrkämpfe 1934-1937. Berlin 2001 (by Gerhard Besier)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här