Review of Gilbert S. Rosenthal (red.), A Jubilee for All Time. The Copernican Revolution in Jewish-Christian Relations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym92
Utgåva3-4
StatusPublished - 2016
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här