Review of Good Knowledge, Bad Knowledge (Hetherington, Oxford UP)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Review of Good Knowledge, Bad Knowledge (Hetherington, Oxford UP)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora