Review of Holes, C. “Dialect, culture, and society in Eastern Arabia. Vol. 3, Phonology, morphology, syntax, style.”

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.Peer review

238 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)417-420
TidskriftWiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
Volym107
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Citera det här