Review of Hugh McLeod & Werner Ustorf (eds), The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Denna ovanligt intressanta, tvärvetenskapliga konferensvolym innehåller 13 bidrag från olika discipliner, länder och perspektiv. Den bygger på bidrag vid en konferens i Paris 1997, som utgick från skillnaden mellan Christendom och Christianity: ”Christendom is a civilisation in which (a) Christianity is the dominant religion and (b) this dominance has been backed up by social or legal compulsions”. Distinktionen är inte obekant för svenska läsare, däremot känns terminologin alltjämt ovan.Denna tvärvetenskapliga antologi är ovanligt innehållsrik och inspirerande. Man läser med fördel Werner Ustorfs avslutande synpunkter först.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)42-43
TidskriftSvensk Teologisk Kvartalskrift
Volym2005
Utgåva1
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000 (by Hugh McLeod & Werner Ustorf (eds))
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här