Review of John Ternstedt, "Några anteckningar om mitt liv". Skara 1999

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

John Ternstedt (1844-1938) var en av de relativt få svenska präster som påverkades av Tübingerteologen J. T. Beck. Dessa kortfattade anteckningar innehåller inga teologiska analyser, men ger tydliga intryck av spiritualiteten i dessa kretsar med dragning åt mystik och distans till nyevangelismen. Vi får inblickar i såväl skolelevens som lantprästens tillvaro i en tid då präst och församlingsbor var mer beronde av varandra än nu. Tyvärr är utgåvan helt okommenterad. Stavningen normaliserades "omkring 1950", men de editionstekniska frågetecknen är åtskilliga (överstrukna partier har utelämnats, tillagda har fogats in utan klamrar) och en del skrivfel förekommer.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)174-175
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym2002
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Några anteckningar om mitt liv, Skara 1999 (by John Ternstedt)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här