Review of Kaspar von Greyerz, Religion und Kultur. Europa 1500-1800. Göttingen 2000

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Greyerz varnar för dogmatism (att kalla förfädernas religionsutövning irrationell eller vidskeplig) och reduktionism (Marx, Durkheim). Kulturella förlopp är förbundna med sociala, men kan inte reduceras till sådana. Boken behandlar äktenskap och familj, folkreligiositet som kollektiv ritual och förhållandet till de utstötta (judar, häxor), samt även vederdöpare, baptister, kväkare och radikalpietister. Jämförelser bekräftar att utvecklingen löpte parallellt inom skilda konfessioner. Webers tes om förbindelsen mellan puritansk kallelseetik och predestinationstron avfärdas. Religionens privatisering innebär inte automatiskt sekularisering, om vi därmed menar växande distans gentemot kyrkorna och likgiltighet gentemot det övernaturligas roll i livstolkningen.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)146-147
TidskriftKyrkohistorisk årsskrift
Volym2004
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Religion und Kultur. Europa 1500-1800. Göttingen 2000 (by Kaspar von Greyerz)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här