Review of Kevin Young's book 'Sport, Violence and Society'

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
TidskriftNordic Sport Science Forum
StatusPublished - 2012

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Sport, Violence and Society (by Kevin Young)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här