Review of Nora Berend (red.), Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900-1200

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)95-97
TidskriftHistorisk Tidskrift
Volym129
Nummer1
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900-1200 (by Nora Berend (red.))

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här