Review of Olle Larsson, Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället 1650–1760. Växjö 1999

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

Sammanfattning

I sin avhandling i historia undersöker Larsson mötet mellan den kyrkliga överheten och församlingsborna vid biskopsvisitationerna i Växjö stift 1652–56, 1691–1702 och 1750–59. Han söker fånga stiftspartikularismen före 1686 års kyrkolag, vilket genomslag lagen sedan fick, och vad som hände när kyrkan fick ”konkurrens av andra religiösa rörelser”. De båda första tidssnitten är naturliga, men det tredje borde ha placerats redan 1740, då den kyrkliga lagstiftningen gentemot konventiklar m.m. hårdnat. Förf. har väl lyckats fånga både norm och praxis, och har uppmärksammat även prostvisitationerna. Däremot har han förbisett de ibland utförligare dubblettprotokollen i kyrkoarkiven. En intressant fråga är var gränsen går för en interaktiv arena: församlingarna saknade ju möjlighet att själva ”sammankalla”. Ett kapitel har fått den olyckliga rubriken ”Synen på Gud – från kollektivt straffande till individuellt förlåtande”, som om 1600-talets botpredikan inte skulle ha syftat till och velat förmedla förlåtelse åt den enskilde. Som helhet är avhandlingen ett inspirerande pionjärarbete som tydliggör hur integrerat det lilla samhället var i det stora, och hur kyrkan spelade en viktig roll för denna integration.
Originalspråksvenska
Sidor281-282
Volym2000
SpecialistpublikationKyrkohistorisk årsskrift
FörlagSvenska kyrkohistoriska föreningen
StatusPublished - 2000

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här