Review of Oloph Bexell, Präster i S:t Sigfrids stift 3. Minnesteckningar till prästmötet i Växjö stift 2002. Lund 2002

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Sammanfattning

Bexell tecknar minnet av 78 präster. Omfattande forskningsinsatser ligger bakom den 29 sidor långa biografin över domprosten Gustaf Adolf Danell, som utreder frågan varför Danell, som uppfördes på åtta biskopsförslag, aldrig utnämndes. Ärkebiskop Brilioth sökte redan 1956 aktivt avvärja utnämning av Danell, som kritiserat biskoparnas ämbetsförvaltning och saknade kompromissförmåga. Bexell förenar skickligt hänsyn till tidens krav på öppenhet med respekt för den avlidne. Bland de biograferade märks Olof Sundby, Kurt Staxäng, Josef Imberg, Pehr Edwall, Jan Redin, Ulf Björkman, Thor Cavallin och Gustaf Dahlbäck. Enda invändning är att teckningarna sprängt alla ramar som kunde tjänat till efterföljd.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)238-239
TidskriftPersonhistorisk tidskrift
Volym2004
Utgåva2
StatusPublished - 2004

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Präster i S:t Sigfrids stift 3. Minnesteckningar till prästmötet i Växjö stift 2002. Lund 2002 (by Oloph Bexell)
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här