Review of P. Young: Recursive Estimation and Time-Series Analysis: An Introduction

Ulla Holst, Jan Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)309-311
TidskriftJournal of Official Statistics: The Journal of Statistics Sweden
Volym5
Nummer3
StatusPublished - 1989

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Recursive Estimation and Time-Series Analysis: An Introduction (by Peter Young)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här