Review of Paul Douglas Lockhart, Denmark 1513-1660. The Rise and Decline of a Renaissance Monarchy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)102-103
TidskriftHistorisk Tidskrift
Volym129
Utgåva1
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Denmark 1513-1660. The Rise and Decline of a Renaissance Monarchy (by Paul Douglas Lockhart)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här