Review of Plague, Empire, and the Birth of Europe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
TidskriftAxess
Utgåva7
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Plague, Empire, and the Birth of Europe (by William Rosen)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här