Review on the Properties of Nano-/Microstructures in the Catalyst Layer of PEMFC

Yu Xiao, Jinliang Yuan, Bengt Sundén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Review on the Properties of Nano-/Microstructures in the Catalyst Layer of PEMFC”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar