Review: Z Nicolazzo, Susan B. Marine, och Francisco J. Galarte (2015) “Trans*formational Pedagogies” TQS: Transgender Studies Quarterly 2(3). In: Tidskrift för genusvetenskap 37 (4): Cisnormativitet och feminism, eds. Erika Alm, Signe Bremer and Iwo Nord

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
TidskriftTidskrift för genusvetenskap
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Utbildningsvetenskap

Citera det här