Revisiting Stephan's Quintet with deep optical images

Pierre-Alain Duc, Jean-Charles Cuillandre, Florent Renaud

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)L40-L44
TidskriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters
Volym475
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2018 mars 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Citera det här