Rhetorical business: A study of marketing work in the spirit of contradiction

Tomas Nilsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

2272 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rhetorical business: A study of marketing work in the spirit of contradiction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi