Rheumatic disease as a risk factor for atherothrombotic events: Impact on patient management

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)18-18
TidskriftScandinavian Journal of Rheumatology
Volym39
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här