Rhinomanometry in clinical use. A tool in the septoplasty decision making process.

Helle Thulesius

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1511 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rhinomanometry in clinical use. A tool in the septoplasty decision making process.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry