Rhizospheric influence on soil respiration and decomposition in a temperate Norway spruce stand

Anna Ekberg, Nina Buchmann, Gerd Gleixner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

42 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rhizospheric influence on soil respiration and decomposition in a temperate Norway spruce stand”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap