Rho Kinase-related Proteins in Human Vaginal Arteries: An Immunohistochemical and Functional Study

Stefan Uckert, Eginhard S Waldkirch, Wolfgang Kauffels, Markus A Kuczyk, Petter Hedlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rho Kinase-related Proteins in Human Vaginal Arteries: An Immunohistochemical and Functional Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap