Rho kinase signalling mediates radiation-induced inflammation and intestinal barrier dysfunction.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat