Rho-kinase signalling regulates trypsinogen activation and tissue damage in severe acute pancreatitis.

Darbaz Awla, Hannes Hartman Magnusson, Aree Abdulla, Songen Zhang, Milladur Rahman, Sara Regnér, Henrik Thorlacius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rho-kinase signalling regulates trypsinogen activation and tissue damage in severe acute pancreatitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap