Riddarna som säger NIE. Recension av: Claude Ménard och Mary M Shirley, Advanced Introduction to New Institutional Economics

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)81-84
Antal sidor4
TidskriftEkonomisk Debatt
Volym50
Nummer4
StatusPublished - 2022 maj 20

Bibliografisk information

Claude Ménard, Mary M. Shirley
Advanced introduction to new institutional economics
Edward Elgar, 2022
ISBN 978-1-78990-450-5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Citera det här