Riemannian Lie groups with no left-invariant complex-valued harmonic morphisms

Jonas Nordström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Sammanfattning

We study left-invariant complex-valued harmonic morphisms from Riemannian
Lie groups. We show that in each dimension greater than 3 there exist Riemannian Lie groups that do not have any such solutions.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-10
TidskriftAnnals of Global Analysis and Geometry
Volym45
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Riemannian Lie groups with no left-invariant complex-valued harmonic morphisms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här