RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-α,α-trimethylbenzyl alcohol, CAS Registry Number 1197-01-9

A. M. Api, D. Belsito, S. Biserta, D. Botelho, M. Bruze, G. A. Burton, J. Buschmann, M. A. Cancellieri, M. L. Dagli, M. Date, W. Dekant, C. Deodhar, A. D. Fryer, S. Gadhia, L. Jones, K. Joshi, A. Lapczynski, M. Lavelle, D. C. Liebler, M. NaD. O'Brien, A. Patel, T. M. Penning, G. Ritacco, F. Rodriguez-Ropero, J. Romine, N. Sadekar, D. Salvito, T. W. Schultz, F. Siddiqi, I. G. Sipes, G. Sullivan, Y. Thakkar, Y. Tokura, S. Tsang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-α,α-trimethylbenzyl alcohol, CAS Registry Number 1197-01-9”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap