Right ventricular metastasis of leiomyosarcoma.

Magnus Dencker, Sven Valind, Martin Stagmo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Metastatic presentation of leiomyosarcoma in the heart is very rare. We present transthoracic echocardiography and combined PET/CT images of a case with a large right ventricular metastasis of leiomyosarcoma. The patient was placed on cytostatic drugs for palliative purposes, but passed away one month later because of an untreatable ventricular tackycardia.
Originalspråkengelska
Artikelnummer20
TidskriftCardiovascular Ultrasound
Volym7
NummerMay 5
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Right ventricular metastasis of leiomyosarcoma.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här