Rigorous treatment of barycentric stellar motion Perspective and light-time effects in astrometric and radial velocity data

A. G. Butkevich, Lennart Lindegren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rigorous treatment of barycentric stellar motion Perspective and light-time effects in astrometric and radial velocity data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap