Risk Factors for Complicated Mohs Surgery in the South Sweden Mohs Cohort

Bidragets översatta titel : Riskfaktorer för komplicerad Mohs kirurgi i Mohs-kohorten i södra Sverige

Carolina Nätterdahl, Johan Kappelin, Bertil Persson, Katarina Lundqvist, Ingela Ahnlide, Karim Saleh, Åsa Ingvar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Riskfaktorer för komplicerad Mohs kirurgi i Mohs-kohorten i södra Sverige”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry